برسد به دست خانم هدایتی یا هدایت یا هر کوفت دیگری که هستید

خانم هدایتی یا هدایت یا هر کوفت دیگری که هستید
من از شما متنفرم
من خوابیدم بودم.
پتویم را کشیده بودم روی همه کتاب‌های نخوانده و کارهای نکرده و فقط خوابیده بودم
خانم هدایتی یا هدایت یا هر کوفت دیگری که هستید
وقتی شما به من زنگ زدید که آن سوال احمقانه را بپرسید
من غرق زیباترین خواب جهان بودم
و شما خانم هدایتی یا هدایت یا هر کوفت دیگر، از من می‌پرسید که آیا به نظر من رشته بایولوژی برای پسرتان خوب است؟
شما خانم هدایتی یا هدایت یا هر کوفت دیگر،‌
نه تنها زیباترین خواب جهان را پاره کردید که احمقانه‌ترین سوال دنیا را بپرسید
چنان منگی برای من به ارمغان آوردید
که کاری که سال‌هاست
هر روز،‌هر ساعت، هر دقیقه، هر ثانیه به خودم می‌گویم
نکن، نکن، نکن
را انجام دادم
جنایت کردید خانم هدایتی یا هدایت یا هر کوفت دیگری که هستید
و من برای این جنایت عاشقتان شدم خانم ه….

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.