دفنشان کردم
همه‌شان را
عشق‌بازیمان که تمام می‌شد
وقتی به سوی من می‌چرخیدند و با لبخند سیگار می‌خواستند
همه شان را می‌کشتم. همه مردان و زنان بسترهایم را
همه شان را در رحمم دفن کردم
از راهنمایی‌ات متشکرم.
تو بودی که گفته بودی رحم من امن‌ترین جای دنیاست.
راست گفته بودی.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.