میترا جون امروز در سر یکی‌ از کلاس‌های خاورمیانه بنده فرمودند که هیاهوی فمینیست‌‌های ایرانی امری برای جلب شهرت است و بعد هم با صدای بلند رو به کلاس صد و خورد‌ه‌ای نفری اعلام فرمودند که به عنوان یک ایرانی که پدرشون هیچ وقت رو حرف« شاه‌باجی» خانواده حرف نمی‌زنه، عقیده داره که زن‌های ایرانی صاحب اصلی قدرت در پشت درهای بسته سیاست‌های ایرانند.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.