آبان…آبان

من امروز فهمیدم که مهجور ترین ماه سال شمسی «آبان» است.
شروع کنید به نام بردن اسامی ماه‌ها. همه ماها را زیاد می‌شنویم غیر از این «آبان»
مهر که حق همه ماه‌‌های دیگر را به شدت خورده.
خودم هم نمی‌دانم بعد از چند سال شنیدم که کسی گفت آبان فلان کار را می‌کنم.
خیلی خوب بود.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.