پولس قرن بیست و یکمی

در برگه امتحان، به جای
In his letter to Roman, Paul…
نوشتم
In his email to Roman, Paul..
استادم زیر ایمیل خط کشیده و نوشته:
Do you think he used his iPhone to email the church?

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.