قفل

دیگر هرگز وقتی من کنارت نشسته ام در ماشین را قفل نکن. هرگز
آستانه تحمل من خیلی پایین ‌تر از آن چیزی است که حتی فکرش را هم بکنی.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.