یکشنبه ها با برگ و رنگ

Mendecino Vac 2 102.jpg
Fort Brag, California
این بوته های تیغ تیغی خوشرنگ نامحبوب
پی نوشت: الان دیدم همایون با لطف همیشگی اش این اطلاعات خوب را هم در مورد این گیاه یا همان شکر تیغال نوشته. کلی خاصیت داشت و ما بی خبر بودیم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.