لحظه های اردیبهشتی

هوای بارانی
صندلی های خیس در بالکن چوبی
کتاب های نخوانده
مشق های ننوشته
افکار پریشان
ذهن خسته
تلفن خاموش
بی صدا, بی زمزمه, بی موسیقی
برگهای سبز سبز سبز
رزهای اردیبهشت در باغچه پیرزن همسایه
عشق بازی لبهایم با لیوان چای
چای عطری احمد
متشکرم
ملالی هم نیست
جز دلتنگی برای جای خالی بهار نارنج در لیوان چای
چای عطری احمد

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.