زنان سرزمین من مارال نیستند.
زنان سزمین من برهنه در چشمه های دشت آب تنی نمیکنند.
زنان سرزمین من سولماز وار دشتهای ترکمن صحرا را در نمی ورند.
زنان سرزمین من قره العینی نیستند که برقع ز رخ بردارند و به مجلس مردانه روند.
زنان سرزمین من هیچ نیستند.
زنان سزمین اگر هم باشند, عامل فتنه اند.
زنان سرزمین من همگی سیب سرخ را به هوای وسوسه شیطان خورده اند.
زنان سرزمین من قربانیان خود اند.
زنان سرزمین من قربانیان باور خوداند.
زنان سرزمین من هیچ نمیدانند.
هیچ…

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.