آن حالی است که فکر می‌کنی اگر تمام شود روئین‌تن می‌شوی.
چند بار شد و ما هنوز روئین‌تن نشدیم؟

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.