نهم فوریه دو هزار و دوازده

اولین کنفرانس جدی دانشکده از وقتی من اومدم اینجا امروز شروع می‌شه.
نه برای هیچ کاری دواطلب شدم‌، نه قبول کردم راجع به کارم حرف بزنم، نه حتی به یکی از پنل ها و شام و ناهارها و مهمونی هاشون میرم.
اعضای دانشکده بیشتر از خود من منتظرن که من گورم رو از اینجا گم کنم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.