نوزدهم نوامبر دو هزار و یازده

یه عالمه با منا حرف زدم.
هیچ وقت می‌تونیم خودمو به خاطر کاری که با بچگی‌ها و نووجونی‌هاش و حتی جوونیی‌اش کردم ببخشم؟
خیلی سنگینه. خیلی خیلی.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.