نوزدهم می دوهزار و یازده

برگ گل پرپر می‌کنم
می‌شه
نمی‌شه
می‌شه
نمی‌شه

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.