پاسبان*

پاسبانی در تاریکی سوت کشید و گفت: سیاهی کیستی
سیاهی پاسخ داد: گوسفند بنفش پررنگ خوشحالی که به بقیه رنگ‌های رنگین‌کمان می‌اندیشد!
* تیتر طبعا از وبلاگ اگر پاسبانی در تاریکی سوت کشید پسر من بود

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.