یادداشت‌های پراکنده در سفر- ۱۰

تقریبا می‌دویدم که دیر به قرارم نرسم. از بین دو نفر که با زبان اشاره حرف می‌زدند رد شدم. نمی‌خواستم کلامشان را قطع کنم.

این نوشته در بلوط, سفر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.