آستانه تحمل

ممکنه بشه ظالم رو، قضاوت کننده رو، تمسخر کننده رو، رشوه دهنده و رشوه گیرنده رو، و…رو تحمل کرد، اما نه کسی که از هرکدوم از این اعمالش با افتخار حرف می‌زنه. یا حداقل من نیستم.
پی‌نوشت: آدم‌ها همه برای معاشرت خوبند، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این حق برای طرفین معاشرت محفوظه که بعد از چند جلسه تصمیم بگیرند ادامه معاشرت بدهند یا نه.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.