راست است که در سفر باید شناخت،‌ اما نه تنها همسفر را که بازماندگان را هم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.