همه ادعاهایم را پس می‌گیرم
اینجا با صدای بلند اعلام می‌کنم که باختم
اعتراف می‌کنم که سن یک شماره بی‌ارزش دیگر نیست، سم است
عاشقیت کش است
همه ادعاهایم را پس می‌گیرم
از حرف زدن برای تو ترسیدم
قانون اول را زیر پا گذاشتم. حرفم را خوردم
درفتش کردم
همه ادعاهایم را پس می‌گیرم
این دلتنگی تو نیست. بغض روز اول پریود است
عاقلم جانم. هنوز به شدت عاقلم
زن دیوانه می‌خواستی؟
همه ادعاهایم را پس می‌گیرم
باختم به ترسم از خستگی تو
باختم به اختلاف ساعت
باختم به اقیانوس لعنتی طوفانی امشب
همه ادعاهایم را پس می‌گیرم
ترسیدم، ننوشتم، نوشتم، نگفتم
فکر کردم، جنونم مرد
آرام بخواب. من حالم خوب است.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.