در معبد فراموشی وسوسه‌ات را سربریدم
به قیمت مرگ تو وجاودانگی خود

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.