Any Devoted Muslim Man Available

● تراشیدن مقدارى از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد و بنا بر احتیاط حرام است.

 +

در اهمیت ریش برای مردان، کتب بسیاری نوشته شده. لازم به زیاده‌گویی نیست، اما شما را به ته‌ریش، شما را به ته ریش، شما را به ته‌ریش.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.