من مثلا می‌خواستم امسال نوی میلادی هر روز بنویسم. به خودم گفتم مثل آن دو سالی که هر روز نوشتم، امسال هم همینکار را می‌کنم. اما همه چیز قاطی شده و اسباب کشی و سفر و کار تازه اضافه شده به همه اتفاقات دیگری که به سرعت نور در این چند وقته افتاد. تنبلی هم رویش. اما می‌نویسم. امیدوارم بیشتر بنویسم. امیدوارم هر روز بنویسم.

***
خب اینها را سه شب پیش نوشتم و هنوز هیچی ننوشتم. سالی که نکوست واقعا.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.