من خونه ام خیلی مهمون‌گیره. یعنی نه اینکه این خونه تازه که بهشته نه. همه خونه‌هام همین بوده. دیویس، سنتاباربارا، دی سی. یعنی کلا حجم مهمون‌داریم خیلی زیاده. همیشه هم جایی بودم که مسافر زیاد می‌گرفته. خودم هم عاشق مهمون داری‌ام. که میز بچینم براشون و غذا بپزم و کلا مهمون‌داری کنم.

بعد این مهمون‌داری دردسر هم داره دیگه. خونه تمییز کردن و خرید و آشپزی و از این حرفا. که من دوسشون دارم اما گاهی نه ناش رو دارم نه وقتشو. تازگی‌ها به هرکی یه کاری می‌دم. یکی از دوستام چند روز اینجا می‌مونه. امروز بهش گفتم من این چند روزه نمیخوام نگران تمییزی خونه و اشپزخونه باشم. اینا رو تو تمییز کن. بعد فکر کنم اینجوری مهمون‌های بیشتر از یک شب هم راحت‌تر باشن. که یه کاری رو هم می‌کنن. اون سری هم گفتم غذا این مدت با شما. خودتون بخرید و بپزید. خیلی هم خوب بود. به یکی از دوستام هم دو سه روزی ماشین قرض می‌دم تو هفته، قرار شد که هفته ‌ای یه روز بیاد خونه‌ام رو تمییز کنه. بماند که به درد عمه‌اش می‌خوره اون تمییزکاریش، ولی خب خوبه سیستم.

وقتی بد اند برکفستم رو هم راه انداختم فکر کنم کو آپ بشه به جای بیزینیس.

بابت بد اند برکفست، کوآپ و بیزیینیس هم معذرت می‌‌خوام. ربان فارسی ما را ببخشاید.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.