یه وقتایی تو هایی واسه یه کسایی مینویسم. بعد به خودم میگم که صوبر که شدم میذارمش اینجا.
اما همیشه بعد تو صوبری دیگه دلم نمیخواد بدمش همه بخونن. خیلیه شخصیه. حیفه. جنده میشه بیاد اینجا. حتی اینجا براش جا کم داره. اونقدر که مرغوبن.
اونا پست های درفت های بلوطن. درفتی های اصل. هیچ وقت منتشر شده نمیشوند. میمانند. میمیرند.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.