حالا هم اینطور نبوده که کسی بوده باشه منو چسبونده باشه تنگ دیوار گفته باشه همینی که هست و می‌خوامت و راه در رو هم نداری. کسی هم اینطور نبوده.  نمی‌دونم شاید دارم به خودم دروغ می‌گم. چون وقتی حس می‌کنم کسی داره به این مرز نزدیک می شه می‌برم. به هر نحوی که شده می برم و در می‌رم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.