بایگانی روزانه: 15 مارس 2020

چهاردهم مارس دوهزار و بیست

You used to be alrightWhat happened?Did the cat get your tongueDid your string come undoneOne by oneOne by oneIt comes to us allIt’s as soft as your pillow

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای چهاردهم مارس دوهزار و بیست بسته هستند