بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

Instagram

Both marches I participated today, (San Jose & San Francisco) were extremely white. At least in San Francisco I expected to see more colors. I am not sure if Im more empowered or disappointed. And if the later is the … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Meh…#zandkitchen #elcerritohome

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Lorka looks very presidential today. Time to launch Lorka 2020 campaign (headquarter: my bed!) #lorkazand #lorka2020

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Corner #elcerritohome #boxesandpoets

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

زویی دخترم است. روز ۲۴ دسامبر آمد خانه ما. یعنی ما رفتیم از پناهگاه آوردیمش خانه. سگ بزرگی است. در واقع کمی خیلی بزرگ. ناشنواست. البته این بهترین خصلت یک سگ است و من ته دلم می‌گویم کاش لورکا هم … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

Last night’s Lisa Hannigan performance @Slims (#regram #notmyphoto)

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

#zandgoesdancing

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

When an atheist leaves her dogs in a Sunday afternoon to protest this shit. (And she still hates all religions and their fucking god(s)!)

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Rain or shine, we gotta walk! #lorkazand #zoeezand

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

They don’t enjoy this rain as much as I do! #lorkazand #zoeezand

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند