بایگانی روزانه: 15 فوریه 2017

Instagram

When an atheist leaves her dogs in a Sunday afternoon to protest this shit. (And she still hates all religions and their fucking god(s)!)

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Rain or shine, we gotta walk! #lorkazand #zoeezand

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

They don’t enjoy this rain as much as I do! #lorkazand #zoeezand

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Thank you dogs for being in our lives. And im sorry behalf of humanity. We don’t deserve you.

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند