بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2015

Instagram

Im glad this very long week is almost over. Looking forward to do nothing but watching cheesy comedy this weekend!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

And Mr. Handsome is demanding more attention. #lorkazand #cockerspaniel #cockerspaniels #cockerspanielsofinstagram #cockersofinstagram

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

The right way to enjoy the sun. Joobi is relaxing under Lorka’s watch!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

The title of this short story is “Men”.

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

There is a clear strong msg in this picture! #lorkazand

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

“I got two and you got none” #lorkazand #cockerspaniel #cockersofinstagram #cockerspaniels #cockerspanielsofinstagram

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

This kind of Sunday. (Photo by @rezaganji)

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

تو تخت دراز کشیده بودیم خیره به سقف. گفتم ببین من حالم خوبه. گفت آره. کاملا وقتی پورتیس‌هد رو ریپیت می‌خونه مشخصه که حالت خوبه. گفتم میام از تخت بیرون. زود میام. قول می‌دم. گفتم قبل‌ترها که داغون و افسرده … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

Serious discussion on assembling my trike!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

قیمت این سرکشى داره زیاد میشه. خیلی زیاد و هیچ وامى بى بهره نیست.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند