بایگانی روزانه: 14 مارس 2015

Instagram

Friday night word of wisdom: “when im not near the girl i love, i love the girl im near” (reading Ordinary Lives by Josef Skvoresky)

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

چه ابرهای سیاهی در انتظار روز مهمانی خورشیدند…

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند