بایگانی روزانه: 5 مارس 2013

به گیرنده‌های خود دست بزنید

دنیای در هم و برهمی است. دیگر رابطه‌ای بین فرستنده و گیرنده برقرار نیست. فرستنده یک پیغام می‌فرستد، گیرنده یک پیغام دیگر می‌گیرد. ایراد ها هم از هیچ دستگاهی نیست. کدهای فرستنده‌ها و گیرنده‌ها فرق می‌کند. دنیای کدهای یک‌ نفره … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای به گیرنده‌های خود دست بزنید بسته هستند