بایگانی روزانه: 22 دسامبر 2009

کسی که دوتا از دوست‌هایش را دریا برده، نباید بعضی از فیلم‌ها را ببیند. حتی اگر فیلم، درباره الی باشد. * امان از آنجایی که پدر دنبال پسرش می‌گردد.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند