بایگانی روزانه: 25 نوامبر 2009

قابلیت این‌را دارم که یک اتاق را- در واقع هر اتاقی را- ظرف چهل و هشت ساعت به یک طویله پنج‌ستاره، تمام عیار،تبدیل کنم.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند