بایگانی روزانه: 24 آگوست 2009

هوس شعر کردم. از همان‌ها که یک کلمه زورکی تویش می‌چپانی که فقط ‌خودمان دوتا می‌فهمیمش. از آنها که اسم خیابان آخر و فرودگاه و مارک چمدان دارد.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند