بایگانی روزانه: 29 مارس 2009

فعل‌ها هم کلمه‌اند مگرنه؟ یعنی مشکل فلسفی من با کلمات باقی خواهد ماند اگر بنویسم که نوشیدم و بوییدم و نفس کشیدم و رقصیدم و خنیدیدم و زندگی کردم و رنگ پاشیدم و دویدم و نرسیدم و نرسیدم و نرسیدم … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند