بایگانی روزانه: 29 جولای 2007

هوسانه عصر یکشنبه

حاصلش دو گلدان گل سیب سفید و قرمز در بالکنی کوچکمان بود.

منتشرشده در بلوط | ۲ دیدگاه