بایگانی روزانه: 13 آوریل 2007

به آیدا

برای همه لحظه های مستی و گریه و آغوش و خاطره و تئوری های لوندانه و روشنفکری مدرن مخلوط با ودکا و ماست و خیار. ( اینجا)

ارسال شده در بلوط | ۲۳ پاسخ