قابلیت کس‌چرخ زدن آدمیزاد در اینترنتی که ده ساله تمام شده رو هیچ وقت دست کم نگیرید. من گرفتم و پنج ساعتم به فنا رفت.

تاریخ نوشته: ۲۰۲۰/۰۳/۲۲ 

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.