با چند انسان جوان مکالمه‌ای داشتیم در بحثی که بازگو کردنش جایز نیست. یکی جایی یکی شان با ادب و افتخار نگاهی به من کرد و گفت. هنوزم دود از کنده بلند می‌شه!

بله. فکر کنم یواش یواش به سن کندگی رسیدیم. باید بهش جواب می‌دادم که مرحبا جوون و دستی هم به پشتش می‌کشیدم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.