تکست دادم بیایید خانه ما.
زنگ زده می‌گوید ما فلان جاییم اگر بیاییم سمت شما سی چهل دقیقه طول می‌کشد. شما آنجا می‌مانید؟
می‌گویم اینجا خانه خودمان است. فکر کنم بمانیم!
می‌گوید نه منظورم این است که دیر نمی‌شود؟ مطمئنی؟ تعارف نمی‌کنی؟
می‌گویم آدم حسابی اگر حس تو این است که من دارم تعارف می‌کنم نیا.
می‌گوید اعصاب نداری‌ها!

چرا نسل شما تعارفی‌ها از بین نمی‌رود؟ چی باعث می‌شه فکر کنید منظور مردم از نه بله و از بله نه است؟ بعد هم چند بار پیش آمده که طرف در جواب تعارف نمی‌کنی؟ بگوید راستش چرا! تعارف می‌کنم. لطفا نیایید! منقرض شوید الهی!

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.