بایگانی ماهیانه: دسامبر 2013

هیچ حرفی نمانده برد، هیچ حسی نبود. میخواستم باشد اما درد نبودنش انقدر زیاد بود که نمیشد به خودم دروغ بگویم. گفتم: Lets fuck.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

حال خوب مستی در ارتفاع نمیدانم جند هزارمتری با دوستی که اشکهایت را پاک میکند و به تو میگوید که باید دلت را دوست داشته باشی وقتی دلتنگی امانت را بریده و اشکهایت بند نمی آید و و ایکاش میکنی

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

تو خواب منى اینجا همیشه یک صبح سرد زمستانی ست

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

تست نوشتن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

قابل توجه دوستان دی سی!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Join the movement

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

The lonely yogi

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Blue is the greenest color

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

How about a growing metal?

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Pleasure of greens

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند