بایگانی ماهیانه: ژانویه 2016

Instagram

Newbury Street shopping day. #regram

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Because its mandatory to post a photo of snow today! #regram

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Despite the blizzard, we made it to Boston airport to welcome Odie, an injured dog from @official_vafa_animal_shelter to the US. اودی، سگ مجروحی از سگهای پناهگاه وفا که امروز وارد بوستون شد و قراره بعد از اینکه این توفان و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

غروب منجمد. لیترالی!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

اخلاقم بده (به درک که نباید ه گذاشت اینجا). دلم  برای بوی لورکا داره میمیره و نمیدونم سه هفته دیگه رو چه جوری دووم بیارم.  بوستون خوبه. من خوب نیستم. 

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

Made it back(to Boston) in one piece!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Nine hours driving and six hours dancing? Sign me up DC! (Why i never did these kind of things while i was living in DC is another question.)

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Came to DC for a short visit and ended up with this madness! Thanks Obama!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

But in the bright side, you appreciate Pho much more when its 15!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند