دوازده مارچ دوهزار و بیست

قشنگی‌اش هنوز نفسمو بند میآره. خرابی که منم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.