توهین

وسط دعوا، مرتیکه برگشته مى گه خانوم چشماتونو واسه من گرد نکنید!

عوضى! همین شکلیه! گردشو ندیدى تازه!

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.