بایگانی روزانه: 17 آگوست 2010

پاسبان*

پاسبانی در تاریکی سوت کشید و گفت: سیاهی کیستی سیاهی پاسخ داد: گوسفند بنفش پررنگ خوشحالی که به بقیه رنگ‌های رنگین‌کمان می‌اندیشد! * تیتر طبعا از وبلاگ اگر پاسبانی در تاریکی سوت کشید پسر من بود

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای پاسبان* بسته هستند