بایگانی روزانه: 10 اکتبر 2008

چرا می‌گویند دنیا کوچک است؟ هیچم کوچک نیست. آنقدر بزرگ است که حتی به رویاها هم باید پوزخند زد وقتی فاصله‌ – این فاصله لعنتی- آن‌ها را می‌کشد. — سوال بی‌ربط: کسی از مصر اینجا را نمی‌خواند؟

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

رعشه

و این شب لعنتی صبح نمی‌شود….نمی‌شود…

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای رعشه بسته هستند