چرا می‌گویند دنیا کوچک است؟ هیچم کوچک نیست.
آنقدر بزرگ است که حتی به رویاها هم باید پوزخند زد وقتی فاصله‌ – این فاصله لعنتی- آن‌ها را می‌کشد.

سوال بی‌ربط: کسی از مصر اینجا را نمی‌خواند؟

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.