هفتم مارچ دو هزار و دوازده

این مسابقه امسال کاندیداهای جمهوری خواه برای پست ریاست جمهوری آمریکا جالب است. مثل یک ریالیتی شو است. اما، برای من این مثلث سیاست، مذهب و سکس (سکشوالیتی) از همه جالب‌تر است. به طور جدی خبرهای مربط به اینها را دنبال می‌کنم. فکر کردم هر چند روز یک لینکی از مطالبی که در این خصوص می‌خوانم بگذارم اینجا. اگر اینهم نرود کنار همه برنامه های هیجان انگیز اجرا نشده. یک چیزی نوشتم که باید به فارسی ترجمه‌اش کنم و بعد می‌گذارمش اینجا.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.