ششم مارچ دو هزار و دوازده

ما ولی‌مون اجازه ترک تحصیل بهمون داد:
امروز بابا جان در خلال یک پیامک و در طی یک نطق خیلی متافوریکلی به ما فرمودند: به خوبی کاشتی و نگاه‌داشتی اینهمه سال. حال نوبت خرمن و برداشت است.
من اینو به عنوان سند اجازه ولی برای ترک تحصیل درنظر می‌گیرم.
* جواب دادم: حالا درو کنم دور هم بشینیم بخوریم!

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.