پنجم مارچ دو هزار و دوازده

تو ایستگاه اتوبوس منتظر بودم که اتوبوس بیاد برگردم بیام خونه از دانشگاه. با موبایل و از طریق وب سایت دانشگاه یه فرمی رو پر کردم که بیایید این سیفون توالت و گرفتگی سوراخ وان رو تعمییر کنید. ( من تو خونه‌ای که مال دانشگاه است و بنابراین یه ذره ارزون‌تره زندگی می‌کنم). بعد شما بگو یه بیست دقیقه بعد خونه بودم.
دیدم پشت در یک کاغذ زرد زدند که «ما اینجا بودیم»! اومده بودند جفتشون رو تعمیر کرده بودند.
یعنی خشکم زد‌ها. دیگه انتظار اینهمه سرعت عمل رو نداشتم. خیلی سر تعظیم خم کردم به این خدمات.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.