از زمانی بی‌زمان -۲

‫ساکت نباش‬
‫برقص‬
‫حرف میخوام‬
‫تشنه شدم‬
‫حرف بزن‬
‫داد میزنم‬
‫اگه حرف نزنی‬
‫داد میزنم‬
‫من الان سلطنت میکنم‬
‫الان هرچی من بگم هست‬
‫تو باید گوش کنی‬
‫وگرنه میکشمت‬
‫مثل اون زن بدبختی که دیروز کشتمش‬
‫که شوهرش رو با کارد کشته بود‬
‫الان من سلطنت میکنم‬
‫هرچی من بگمه
‫حق هم نداری به من بخندی‬
‫حق نداری‬
‫چون که من از همه عاقل های
‫دنیا‬
‫از جمله تو‬
‫بدم میاد‬
‫حالا حرف بزن‬
‫حرف بزن‬

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.